Přeskočit navigaci.

Shrnutí smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace).
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v dokumentech, které jsou součástí smlouvy (viz bod 3 Přílohy smlouvy).
1. Služby a zařízení

Služba   _________________   zahrnuje:

* pevný přístup k internetu bez omezení objemu přenesených dat

* koncové zařízení:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy:

* Parametry tarifu včetně cen jsou podrobně specifikovány v ceníku dané technologie a ve všeobecných obchodních podmínkách v části 4.1. na internetových stránkách https://ign.cz/.

* V případě odchylek u běžně dostupné rychlosti má Zákazník povinnost informovat Poskytovatele o poruše. Pokud nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky či pokles dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti, má Zákazník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a Všeobcných podmínek v části 5.3.

2. Cena
Cena za aktivaci: ___________________________________   včetně DPH
Pravidelný měsíční poplatek: ___________________________________   včetně DPH
Cena za zařízení:

2 000.00 Kč včetně DPH; za využívání služeb po dobu 12 měsíců je poskytovaná sleva ve výši 100%.

* Zařízení pro příjem internetu (anténa, modem, koaxiální kabel, napájecí adaptér, atd.) je po dobu poskytování služby ZDARMA a zůstává majetkem Poskytovatele. Za zapůjčené zařízení odpovídá Zákazník a je povinen jej chránit. Odcizené, poškozené či zničené zařízení bude Zákazníkovi vyměněno za poplatek 500 Kč včetně DPH.
* Prostředky pro řešení domácí sítě (router, vnitřní kabelové rozvody, vícepráce) hradí Zákazník.
3. Doba trvání, obnovení a ukončení

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní. Podmínky ukončení/výpovědi smlouvy jsou specifikovány ve Všeobecných podmínkách v článku 6.

4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením
ign.cz internet, s.r.o. nenabízí funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením.
5. Další důležité informace:          
www.ign.cz; info@ign.cz

Technická specifikace, podmínky a parametry služby

FAQ

Definice pojmů

GDPR

Vzor odstoupení smlouvy

Rychlost internetu, její měření a reklamace

Informace k využití změny poskytovatele

aktuálně

1. 5. 2023

Potřebujete poradit s výběrem tarifu, nahlásit servisní zásah či pomoci s nastavením služby?
Zavolejte nám: +420 599 599 599

31. 3. 2023

Odpadky z našich lesů a obcí samy nezmizí ...

Stejně jako v předešlých letech i letos jsme se přidali k velkému jarnímu úklidu UKLIĎME ČESKO.

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...