Přeskočit navigaci.

Informace k využití změny poskytovatele

podle §34 zákona 127/2005 Sb.

 

Informace pro přejímající poskytovatele

ign.cz internet, s.r.o. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu info@ign.cz.

 

Informace pro zákazníky

Zákazník, který chce přejít k ign.cz internet, s.r.o. (přejímající poskytovatel) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:

1) Objedná žádané služby u ign.cz internet, s.r.o.

2) Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:

a) své identifikační a kontaktní údaje
b) identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
c) identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
d) den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
e) ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu

3) Podepíše smlouvu s ign.cz internet, s.r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

4) V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

 

– Zákazník má právo na náhradu při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.

– Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.

– Výše paušálních náhrad jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti takto:

* 200 Kč za každý započatý den prodlení, od šestého dne prodlení 400 Kč
* o paušální náhradu musí zákazník požádat
* podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka

 

 

aktuálně

25. 3. 2024

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše firma účastní úklidové akce UKLIĎME ČESKO -> potencionální dobrovolníky vítáme!

20. 2. 2024

IPTV: ZMĚNA CENÍKŮ od 01.04.2024

Věnujte prosím pozornost změně ceníků internetové televize KUKI od 01.04.2024.

Více informací >>

18. 12. 2023

PF 2024

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

 

 

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...