Přeskočit navigaci.

Definice pojmů

Ceník – je platný Ceník Poskytovatele zveřejněný na internetových stránkách https://ign.cz/cenik.php;

Služba – jsou veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované na základě osvědčení č. 3950 vydaného Poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem;

Zákazník – každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;

IPTV – služba digitální televize a doplňkové služby;

Aktivační poplatek – cena za zřízení služby účtovaná Poskytovatelem ve výši dle platného Ceníku a splatná zpravidla v hotovosti při podpisu smlouvy;

Zákaznická sekce – zákaznické konto internetových stránek Poskytovatele na adrese https://ign.cz/cibs.php dostupné Zákazníkovi po přihlášení uživatelským jménem a heslem, určené pro přehled služeb, plateb, atd.;

Platební období – je smluvní kalendářní období, za které Poskytovatel provádí vyúčtování ceny za služby; platebním obdobím je kalendářní měsíc (není-li smluvně uvedeno jinak); první platební období trvá ode dne zřízení služby do konce kalendářního měsíce, v němž došlo ke zřízení služby; poslední platební období začíná běžet prvním dnem následujícího platebního období, ve kterém dochází k ukončení smlouvy;

Reklamace – je písemně provedený úkon, jímž Zákazník uplatňuje práva zodpovědnosti Poskytovatele za rozsah a kvalitu poskytnuté služby, nebo uplatňuje námitky k vyúčtování ceny za služby;

Koncové zařízení – technické zařízení či vybavení umožňující přístup Zákazníka ke službám Poskytovatele prostřednictvím jeho sítě (např. PC, radiomodem, router, gateway –domácí brána –zařízení pro poskytování hlasových služeb, server Zákazníka apod.);

Koncový bod sítě – fyzický bod (zásuvka, ethernetový port), ve kterém je Zákazníkovi poskytován přístup k síti;

Zařízení pro příjem internetu – externí zásuvka, přijímač, koaxiální kabel, napájecí adaptér, atd. – příslušenství v majetku Poskytovatele

Bezplatné přerušení služby – úplné zamezení přístupu ke službě; po dobu přerušení služby nejsou tyto Poskytovatelem účtovány v souladu splatnými Všeobecnými podmínkami, odst. 3.2;

Omezení (přerušení) poskytování služby – zamezení aktivního přístupu ke službě; po dobu omezení poskytování služby jsou služby Poskytovatelem účtovány v souladu splatnými Všeobecnými podmínkami, odst. 2.2.5;

Upload – nahrávání; odesílání dat na vzdálený počítačový systém;

DownAVG, DownMIN – minimální rychlost;

DownMAX – maximální rychlost;

Běžně dostupná rychlost – taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá;

Agregace – sdílení maximálně vyhrazené rychlosti mezi více uživatelů;

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
aktuálně

25. 5. 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZOVNY od 01.06.2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 a uvolňování mimořádných karanténních opatření Vám můžeme sdělit termín znovuotevření naší provozovny - 01.06.2020.

18. 5. 2020

Rozstání pokryto

V měsíci květnu jsme zprovoznili vysílač v Rozstání.

12. 3. 2020

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Oznamujeme, že od středečního rána 18.03.2020 bude PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA naše provozovna ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, Jedovnice až do odvolání. Veškeré záležitosti vyřizujeme offline.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...