Přeskočit navigaci.

Definice pojmů

Ceník – je platný Ceník Poskytovatele zveřejněný na internetových stránkách https://ign.cz/cenik.php;

Služba – jsou veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované na základě osvědčení č. 3950 vydaného Poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem;

Zákazník – každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;

IPTV – služba digitální televize a doplňkové služby;

Aktivační poplatek – cena za zřízení služby účtovaná Poskytovatelem ve výši dle platného Ceníku a splatná zpravidla v hotovosti při podpisu smlouvy;

Zákaznická sekce – zákaznické konto internetových stránek Poskytovatele na adrese https://ign.cz/cibs.php dostupné Zákazníkovi po přihlášení uživatelským jménem a heslem, určené pro přehled služeb, plateb, atd.;

Platební období – je smluvní kalendářní období, za které Poskytovatel provádí vyúčtování ceny za služby; platebním obdobím je kalendářní měsíc (není-li smluvně uvedeno jinak); první platební období trvá ode dne zřízení služby do konce kalendářního měsíce, v němž došlo ke zřízení služby; poslední platební období začíná běžet prvním dnem následujícího platebního období, ve kterém dochází k ukončení smlouvy;

Reklamace – je písemně provedený úkon, jímž Zákazník uplatňuje práva zodpovědnosti Poskytovatele za rozsah a kvalitu poskytnuté služby, nebo uplatňuje námitky k vyúčtování ceny za služby;

Koncové zařízení – technické zařízení či vybavení umožňující přístup Zákazníka ke službám Poskytovatele prostřednictvím jeho sítě (např. PC, radiomodem, router, gateway –domácí brána –zařízení pro poskytování hlasových služeb, server Zákazníka apod.);

Koncový bod sítě – fyzický bod (zásuvka, ethernetový port), ve kterém je Zákazníkovi poskytován přístup k síti;

Zařízení pro příjem internetu – externí zásuvka, přijímač, koaxiální kabel, napájecí adaptér, atd. – příslušenství v majetku Poskytovatele

Bezplatné přerušení služby – úplné zamezení přístupu ke službě; po dobu přerušení služby nejsou tyto Poskytovatelem účtovány v souladu splatnými Všeobecnými podmínkami, odst. 3.2;

Omezení (přerušení) poskytování služby – zamezení aktivního přístupu ke službě; po dobu omezení poskytování služby jsou služby Poskytovatelem účtovány v souladu splatnými Všeobecnými podmínkami, odst. 2.2.5;

Upload – nahrávání; odesílání dat na vzdálený počítačový systém;

DownAVG, DownMIN – minimální rychlost;

DownMAX – maximální rychlost;

Běžně dostupná rychlost – taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá;

Agregace – sdílení maximálně vyhrazené rychlosti mezi více uživatelů;

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
aktuálně

25. 3. 2024

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše firma účastní úklidové akce UKLIĎME ČESKO -> potencionální dobrovolníky vítáme!

20. 2. 2024

IPTV: ZMĚNA CENÍKŮ od 01.04.2024

Věnujte prosím pozornost změně ceníků internetové televize KUKI od 01.04.2024.

Více informací >>

18. 12. 2023

PF 2024

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

 

 

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...