Přeskočit navigaci.

Výpověď smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb

Zákazník
Jméno:
Adresa:
Kontaktní údaje:

 

Poskytovatel
Název společnosti: ign.cz internet, s.r.o. 
Adresa: Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 JEDOVNICE
IČ: 03628698

 

Dne …………………………... v …………………………...

 

Vážení, dne …………………………... jsem s Vámi uzavřel Smlouvu č. …………………………… o poskytování internetového připojení. 

Oznamuji Vám, že podle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., tímto Smlouvu v celém rozsahu vypovídám.

Žádám o zaslání potvrzení o ukončení tohoto smluvního vztahu a vyčíslení případného závazku vůči Vám.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

 

……………………………

(vlastnoruční podpis)

 

aktuálně

23. 9. 2022

ZMĚNA CENÍKŮ od 01.11.2022

Věnujte prosím pozornost změně ceníků internetových tarifů od 01.11.2022.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...