Přeskočit navigaci.

Výpověď smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb

Zákazník
Jméno:
Adresa:
Kontaktní údaje:

 

Poskytovatel
Název společnosti: ign.cz internet, s.r.o. 
Adresa: Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 JEDOVNICE
IČ: 03628698

 

Dne …………………………... v …………………………...

 

Vážení, dne …………………………... jsem s Vámi uzavřel Smlouvu č. …………………………… o poskytování internetového připojení. 

Oznamuji Vám, že podle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., tímto Smlouvu v celém rozsahu vypovídám.

Žádám o zaslání potvrzení o ukončení tohoto smluvního vztahu a vyčíslení případného závazku vůči Vám.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

 

……………………………

(vlastnoruční podpis)

 

aktuálně

30. 7. 2021

Internet v Lažánkách

Od srpna 2021 pokrýváme bezdrátovým signálem obec Lažánky.

27. 11. 2020

Implementace Nařízení (EU) 2015/2120

Od ledna nabývá účinnosti novelizované všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...